Dovoľte profesionálom 

pracovať pre Vás

o nás

Spoločnosť creatio eu, s.r.o. Vám ponúka komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní a realizáciu procesov verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Naším cieľom je poskytnúť odbornosť, kvalitu, zodpovednosť, kreatívnosť a efektívnosť pri riešení Vašich individuálnych požiadaviek.

Navonok mladá spoločnosť založená v roku 2016 disponuje pracovným tímom, ktorého členovia sú odborníkmi s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania. Neustále sledujeme aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania a prostredníctvom školení a seminárov šírime získané informácie pre Vás, čím sa snažíme čo najviac Vás odbremeniť od problémov, ktoré súvisia so zabezpečovaním procesu verejného obstarávania ako aj ostatných procesov súvisiacich so zákonom o verejnom obstarávaní.

Odborné školenia:

  • spoločnosť creatio eu, s.r.o. je organizátorom odborných školení

  • školenia organizujeme vo viacerých mestách Slovenska, aby boli dostupné pre všetkých klientov

VEREJNÉ OBSTARÁVNIE

  • obstarávanie tovarov, služieb a prác podľa zákona o verejnom obstarávaní

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO

  • poradenské služby vo verejnom obstarávaní
  • kompletný outsourcing verejného obstarávania
  • zabezpečenie jednotlivých úkonov v procese verejného obstarávania

FIDIC zmluvné podmienky

  • skúsenosti s FIDIC zmluvnými podmienkami Červená kniha, Žltá kniha, Zelená kniha
  • komplexná príprava súťažných podmienok 
  • dohľad nad realizáciou zákazky podľa príslušnej FIDIC zmluvnej verzie 
  • ClaimManagement