Semináre


18. 9. 2018 Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov
prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk


19. 9. 2018 Bratislava - Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018
prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.


2. 10. 2018 Bratislava - Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
prednášajúci JUDr. Róbert Urban


4. - 5. 10. 2018 Trenčianske Teplice - FIDIC očami právnikov a z pohľadu stavebného inžiniera
prednášajúci JUDr. Zuzana Bartová; Dr. Ing. Milan Oleríny; JUDr. Juraj Tkáč24. 10. 2018 Bratislava - Nájomné vzťahy a prevody vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aktuálnej právnej praxi
prednášajúci Mgr. Martin Illáš; JUDr. Lenka Hrnčiarová