Semináre


29. 11. 2018 a 11. 12. 2018 Bratislava - Verejné obstarávanie vo svetle elektronizácie a novely účinnej od 1. 1. 2019
prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč6. - 7. 12. 2018 Trenčianske Teplice - Aktuálne otázky spotrebiteľských právnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov a právnej praxi
prednášajúci JUDr. Róbert Urban;  JUDr. Boris Tóth;  JUDr. Peter Straka;  JUDr. Peter Komínek