Semináre


26. 2. 2019 Bratislava - Základy práva obcí pre novozvolených starostov a poslancov
prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.


12. 3. 2019 Bratislava - Pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť a katastrálne konanie
prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová;  Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.;  Mgr. Martin Illáš11. 4. 2019 Bratislava - Uzatváranie „IT zmlúv“ a riziká v aplikačnej praxi
prednášajúci JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.