Naše služby

Odborné školenia

  • v oblasti verejného obstarávania, ktoré sú určené na zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia     v oblasti verejného obstarávania pri aplikácií zákona do praxe a na získanie aktuálnych informácií   v oblasti VO v súlade so zákonom
  • v oblasti práva a zákonov sú určené nielen pre právnikov, ale všetkých ľudí, ktorí sa chcú orientovať v legislatíve v danej oblasti. Semináre sú špecializované pre rôzne oblasti práva a zväčša sa zameriavajú na zákony, ktoré prešli novelizáciou.

Komplexné poradenstvo

  • našim klientom zabezpečujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania. Celý proces realizujeme tak, aby bol náš klient s výsledkom spokojný. Proces verejného obstarávania je vedený trasparentne, odborne, v súlade so zákonom, efektívne a hospodárne.

FIDIC zmluvné poradentsvo

  • vďaka nášmu tímu s bohatými skúsenosťami dokážeme našim klientom poradiť ako správne interpretovať, nastaviť, a aplikovať jednotlivé typy podmienok FIDIC (Žltá kniha, Červená kniha, Zelená kniha)
  • našim klientom vieme zabezpečiť komplexnú realizáciu a prípravu súťažných podmienok, dohľad nad realizáciou zákazky podľa príslušnej FIDIC zmluvnej verzie a ClaimManagement.