Semináre

Termín Názov seminára Prednašajúci
22.10.2019 Bratislava Správna žaloba vo veciach správneho trestania JUDr. Ivan Rumana
28.-29.10.2019 Bratislava Výzvy roku 2019 v oblasti IKT zákaziek JUDr. Alexandra Horná, Mgr. Milan Ištván, JUDr. Marek Griga, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Štefan Pilár,JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Juraj Tkáč
14.11.2019 Bratislava Exekučné konania a ich nútené ukončenie v režime zákona NR SR č. 233/2019 Z.z. JUDr. Boris Tóth
19.11.2019 Bratislava Protischránkový zákon (Zákon o registri partnerov verejného sektora) JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., Mgr. Peter Demčák
20.11.2019 Bratislava Nakladanie s majetkom obcí Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
26.11.2019 Bratislava Preskúmavanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.