Semináre


25.03.2020 Košice - Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu
Prednášajúci: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.


26.05.2020 Bratislava - Správny poriadok - všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania
Prednášajúci: Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.